Klachtenregeling

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag ons om een verhelderend gesprek.

Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies in winnen:

 

KNMT

Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
tel. 030-6076276